Belangrijk om te weten

Wat u moet meenemen:

  • Een actuele medicatielijst, recepten en medicatie voor minimaal 24 uur.
  • De machtiging voor fysiotherapie
  • Kopie paspoort/ID-kaart en pas zorgverzekeraar

Gebruikt u antistolling, laat u zich dan door het ziekenhuis aanmelden bij de trombosedienst. Vergeet de tromboselijst met de actuele dosering niet mee te nemen.

Komt u vanuit het buitenland
Wanneer u in een buitenlands ziekenhuis behandeld bent – een periode die langer was dan 24 uur én in de afgelopen twee maanden – dan vragen wij u om een MRSA-verklaring (ziekenhuisbacterie). Is de uitslag van de test negatief dan bent u van harte welkom. Bent u geopereerd in een privékliniek in België dan is de verklaring niet noodzakelijk.

U kunt altijd overleggen met de zorgmanager, T 071 364 0730