Raad van Commissarissen

De Kim heeft een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op de directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • De heer Chris Opgenoort
  • De heer Freek Lapré
  • Mevrouw Anne Lize van der Stoel