Vergoeding van het verblijf

Bij de keuze voor een verblijf in De Kim spelen verschillende factoren een rol: weten dat er goed voor u gezorgd wordt tijdens een kwetsbare periode. Misschien is het verblijf medisch gezien niet strikt noodzakelijk, het is een enorme geruststelling dat de ondersteuning van de verpleegkundige en de fysiotherapeut leiden tot sneller functioneel herstel.

  • Uw basispolis dekt de zorgkosten die vallen onder thuiszorg/wijkverpleging (indicatie).
  • Uw verblijfskosten worden door veel zorgverzekeraars uit een aanvullende verzekering vergoed.
  • Via onze berekenmodule kunt u nagaan wat uw zorgverzekeraar vergoed.
  • Achmea Zilveren Kruis vergoed vanaf 2017 bij alle aanvullende verzekeringen hulp bij uitval van ADL. Er is een maximaal besteedbaar budget beschikbaar van 1.000 euro per ziekenhuisopname. Of u daar gebruik van mag maken en hoe hoog de vergoeding dan is, zal de zorgcoach van Achmea Zilveren Kruis bepalen.

Heeft u vragen, ook over zorgverzekeraars, dan kunt u ons altijd bellen: 071 3640730