Zorg

Verpleegkundigen, verzorgenden en zorgassistenten bieden hulp bij alles wat nodig is. De verpleegkundigen zijn er 24 uur per dag.

De hulp die u nodig heeft kan variëren van hulp bij wassen, aankleden of steunkousen aandoen, tot huid- en wondzorg, het verzorgen van een stoma of instructies om zelf te injecteren. U heeft de regie.

’s Nachts is er een verpleegkundige slaapwacht in huis voor calamiteiten. De fysiotherapeut is dagelijks aanwezig. Hij behandelt iedereen die dat nodig heeft. Er is wekelijks contact met een huisarts die zonodig langs komt.

De Kim biedt lichte en laag complexe zorg die nodig is voor herstel: verpleging, verzorging en revalidatie tijdens de herstelfase na een operatie of een behandeling.

Wilt u meer weten, vraagt u dan naar onze zorgmanager of haar vervangster.