Bestuur

Directeur-bestuurder

Leontine de Groot is interim-directeur van Zorghotel De Kim.

Bekijk hier het kennismakingsinterview met Leontine de Groot.

Raad van Commissarissen

De Kim heeft een Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht op de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Mevrouw Anne Lize van der Stoel, voorzitter
  • De heer Freek Lapré, lid
  • De heer Chris Opgenoort, lid


Bestuurlijke reglementen

Reglement Raad van Commissarissen De Kim BV (2020)

Visie op toezicht (2020)

Informatieprotocol Raad van Commissarissen (2020)